Osbyholms historia går tillbaka till 1100-talet och är nära förknippad med Osbyholms Slott och Gods

Osbyholm ligger naturskönt nära Ringsjön och i gränslandet mellan skogbygd och slättland.

Namnet Osbyholm. I äldre tider hette byn Ousby och den gamla stenvalvbron utgjorde byns centrum. När järnvägen kom till byn i slutet på 1800-talet fick SJ svårigheter att sära Osby i nordöstra Skåne från Ousby i Mellanskåne. Stationen fick därför samma namn som slottet och godset nämligen Osbyholm (stavades ibland Ousbyholm). Trots detta kom bebyggelsen, som växte upp kring stationen heta Ousbyvärn.

Osbyholms Slott och Gods har anor från 1400-talet och har ägts av både danska och svenska släkter såsom Saxtrup, Skalder, Ramel, Cock, Trolle m.fl. Den familj som har betytt mest för Osbyholm är nog familjen von Seth som präglade Osbyholm under senare delen av 1700-talet samt hela 1800-talet.

Den ursprungliga gården, som låg öster om det nuvarande slottet, brändes ner under de svensk – danska krigen.

Carl Magnus von Seth har i ”Ousbyholm i våra hjärtan” beskrivit tidsperioden 1748 – 1897. En period då godset ägdes av flera generationer von Seth. Hela skildringen finns på bygdeband.se och kan läsas  …..HÄR!

Johan von Seth (1781-1834) har tillägnats ett eget 7-sidigt kapitel i Gottfrid Björkelund bok. Av denna skrift framgår det att Johan var adoptivson till Per von Seth och att hans ursprungliga namn var Johan Boman. Johan var ej enbart verksam på Osbyholms Gods utan engagerade sig även i juridiska och ekonomiska spörsmål som berörde både bygden och riket. Han deltog  även i riksdagarna i egenskap av huvudman för ätten von Seth.

Läs mer …. HÄR!

I Wikipedia finns slottets historia beskriven från år 1405 då Peder Jensen var dess ägare fram till dagens ägare Anders Tuvehjelm.

Läs mer … HÄR!

Ousbyholms Godsförvaltnings hemsida Ousbyholm.se finns slottets historia också beskriven och ger i princip samma historiebeskrivning som i Wikipedia. Det framgår även att det dåvarande slottet, som var beläget öster om det nuvarande slottet,  brändes ner i Karl XI:s skånska krig år 1675-1679.

Läs mer …. HÄR!

I ”Frosta Härads Historia” från år 1944 beskriver Gottfrid Björkelund Osbyholms gods och dess historia. Här framgår det att svenskarna år 1643-1645 lär ha bränt ner det dåvarande slottet som låg öster om det nuvarande slottet.

Läs mer ….HÄR!

Jordbruken kring Osbyholm har historiskt präglats av mindre familjejordbruk. Eftersom marken, här på Linderödsåsens västra sluttning, är stenbunden har dessa jordbruk drivit av en blandning mellan köttproduktion, mjölkproduktion och växtodling.

Vägar. Transporter, inte minst trupptransporter på den danska tiden, från Malmö och sydvästra Skåne till Kristianstad och de nordöstra delarna av landskapet har sedan urminnes tider passerat genom Osbyholm där Hörbyån kunde korsas.

Stenbron i Osbyholm (källa gammalstorp.se)

Innan stenvalvbron byggdes lär det ha funnits ett vadställe strax uppströms denna bro. I Osbyholm anslöt dessutom vägar som ledde norrut mot Höör / Hässleholm samt söderut mot Löberöd/Harlösa..

På 50-talet, när bilismen ökade, moderniserades delar av riksvägen mellan Malmö och Kristianstad bl.a byggdes motorvägen (autostradan) mellan Malmö och Lund. Riksvägen fick en ny sträckning från Fogdarp ocjh genom Osbyholm. Den nya vägen drogs genom byn parallellt ned järnvägen och en ny bro byggdes över Hörbyån.

På 80-talet hade trafikmängden ökat ytterligare och det var dags att anlägga en helt ny förbifart norr om byn.

På den gamla stenbron finns en informationsskylt som ser ut så……. HÄR!

Järnvägen kom till byn i slutet på 1800-talet och kom att ha stor betydelse för bygdens utveckling.

Bildresultat för osbyholm järnväg

Järnvägsstationen i Osbyholm

Banvaktstugan vid Fulltoftavägen

Det blev nu möjligt att skicka gods via Eslöv ut i landet på Södra Stambanan. Resenärer kunde likaså enkelt ta sig från Osbyholm till Eslöv eller Kristianstad. Transporten av sockerbetor till Örtofta Sockerbruk underlättades avsevärt.

Järnvägens tillkomst betydde också att byns fortsatta expansion kom att ske kring järnvägsstationen i Osbyholm.

Banvakt.se innehåller många intressanta bilder från järnvägen i Osbyholm kolla…… HÄR! och HÄR!

Järnvägshistoriskt forum www.jvmv2.se är en annan källa till information om järvägen i Osbyholm, likaså digitalt museum

I Ernst Åkessons bok Osbyholm finns järnvägens historia i Osbyholm beskriven kolla ….. HÄR!

Laga skifte. Både uppströms och nerströms den gamla stenvalvbron fanns före laga skifte år 1849 flera stora fyrlängade gårdar. Dessa gårdar hade sin mark öster om byn mot Hörby och det var hitut som gårdarna flyttades.

En karta över Osbyholm 1849 kan du se …. HÄR!

Osbyholms kvarn har varit kvarnplats sedan 1100-talet och var i drift fram till mitten på 80-talet. Fram till 1927 ingick kvarnen i Osbyholms Gods men har sedan dess varit i familjen Pålssons ägo. Kvarnen drevs av ett vattenhjul som ersattes av  turbiner vid sekelskiftet 1900. 1945 byggdes fallet om och tre nya turbiner installerades.

Kvarnen är beskriven i Ernst Åkessons böcker och du kan läsa mer …. HÄR! och HÄR!

Källa

”Får jag presentera Osbyholm” av Ernst Åkesson

”Osbyholm, hettgården, torpen, människorna, samhället” av Ernst Åkesson

Skolorna. Skolan i Osbyholm byggdes 1916 och bestod av ”småskolan” och ”storskolan”

Till de mer kända lärarna hör Lars Hansson, som efter 40 år slutade sin tjänstgöring i Osbyholms skola 1956. Eva Nilsson pensionerades 1962 efter 38 år i Osbyholm. Agnes Nord var en annan känd lärare.

Den första skolläraren var troligen Hans Henriksson som bodde i Osby 9 Gatehus där även byns smed bodde.

Skolorna såldes till privatpersoner i början på 90-talet.

Ernst Åkesson har i boken Osbyholm skrivit om skolan i Osbyholm och detta finns återgivet i Bygdeband.se 

Källa:

Ernst Åkessons bok ”Osbyholm”

Bygdeband.se

Husförhörslängd Hörby AI:13 sidan 366

Mejeriet i Osbyholm kallades även Herrgårdarnas mejeri eftersom det var ett andelsmejeri dit herrgårdarna i Osbyholm, Sextorp, Fulltofta och Lyby levererade sin mjölk.

Mejeriet i Osbyholm (Källa Gammalstorp.se)

Mejeriet tillverkade smör som exporterades och ost som levererades till flera orter i Skåne.  Mejeriet brann 1933 och trots renovering lades driften ner några år senare.

Ernst Åkesson har beskrivit mejeriet i boken Osbyholm. Läs mer …. HÄR!

På gammalstorp.se finns också en artikel med flera foton från mejeriet i Osbyholm.

Läs mer …. HÄR!

Konstnären Christian Kruse levde i Osbyholm på gården Bräcke under 30 och 40-talet. Hans alster finns till beskådande på museér i bl.a Frankrike och Italien.

I Christian Krusesällskapets skrift nr 2  finns en detaljerad beskrivning av konstnären och hans tid i Osbyholm. Läs mer…..HÄR! 

Även på Wikipedia finns mer information. Läs mer …..HÄR!

Byföreningen bildades 1990 vilket Ernst Åkesson har beskrivit i sin bok ”Från min horisont”. Läs mer …..HÄR!

Även Skånska Dagbladet uppmärksammade Osbyholms Byförening i en tidningsartikel år 1992. Läs mer  …. HÄR!

Vid Valborgsmässobålet 1991 höll Ernst Åkesson ett tal som innehöll både blickar bakåt i tiden men även tankar kring Osbyholms framtid. Talet återges i sin helhet …. HÄR! 

Byföreningens samlingslokal heter Bykupan och finns på Timotejvägen 3 i Osbyholm. Dess förvandling från bussgarage till en modern samlingslokal med kök kan du läsa ….. HÄR! 

Tegelbruk. I en tidningsartikel, som troligen är från 50-talet, berättas om ett tegelbränneri som skall ha legat intill norra åstranden ovanför kvarnen. Finns det någon som vet nånting om detta?

Det berättas även om ett ”stenröse delvis bestående av vanliga jordstenar men egendomligt nog innehåller röset också en del huggna sandstenar och en gammal kvarnsten…”. Kan detta syfta på resterna av det gamla slottet som brändes ner på 1600-talet.

Tidningsartikeln kan du läsa….. HÄR!

På Gammalstorp.se finns en mängd foton från en svunnen tid tagna i Osbyholm eller dess omedelbara närhet. Flera fastigheter och dess invånare är också beskrivna i detalj.

Läs mer….HÄR!