Januari

Februari

Mars Årsmöte

Konstituerande styrelsemöte

April

Maj

Juni

Juli (inget möte)

Augusti

September

Oktober

November

December