Styrelsen i Osbyholms Byförening för verksamhetsåret 2019 ser ut som följer:

Ordinarie ledamöter

 • Ordförande Gunnar Hansson tel.14286 alt. 0706514122 Mail: gunnarhansson50@hotmail.com.
 • Vice ordförande Jimmy Alfonsson Tel:10782 Mail: jimmi_alfonsson@hotmail.com
 • Sekreterare Jan Palmquist Tel:10387 Mail: jan.palmquist@live.se
 • Kassör Maria Dorn 070-3322282. Mail: mariajacobsson80@yahoo.com
 • Ledamot och uthyrningsansvarig Inger WitlockTel:12817 Mail: inger.witlock@hotmail.com
 • Ledamot Emma Ljunggren. Mail: ecljunggren@gmail.com
 • Ledamot Ingmar Malm 0707212224 Mail: ingmar.malm@gmail.com

 

Suppleanter

  • Ronnie Nilsson Tel:15095 Mail: fridaronnie@hotmail.com
  • Getrud Nilsson. Mail: nilsson.gertrud@telia.com
 • Tommy Persson. Mail: pop.tommy@hotmail.com
 • Inge Hansson. Mail: inge@villasiesta.se

 

Nöjeskommitten

 • Ann-Britt Dahlström. Mail: annbrittdahlstrm@ymail.com
 • Kerstin Gangefors. Mail: myzmillie@hotmail.com
 • Lars Rosengren. Mail: rosengrenlars@hotmail.com
 • Gertrud Nilsson. Mail: nilsson.gertrud@telia.com