Det senaste protokollet från oktober är nu tillgängligt.

P.g.a av det rådande Corona läget med välkända smittorisker har vi beslutat att inte arrangera några aktiviteter under resten av hösten med undantag för julgansförsäljningen som kommer att äga rum den 12 december.

För övrigt pågår det grävningar för vatten och avlopp till planerad nybyggnation i byn.

Dessutom pågår reparation och målning av räckena på den gamla stenbron

Kategorier: Senaste nytt