2021-02-17. Vi i Osbyholms Byförening vill gärna informera Er om att vi fortfarande finns kvar. Pandemin slog ut all verksamhet efter årsmötet 2020, men vi i styrelsen är kvar och har träffats ca varannan månad under 2020. Detta för att uppdatera läget med corona, men också sköta de vardagliga sysslorna i en förening.   I bifogat dokument finner du mer information och även anvisningar om hur du enklast betalar din medlemsavgift för 2021.   

Läs mer!                

Kategorier: Senaste nytt