Besöksadress

Bykupan, Timotejvägen 3, Osbyholm

Postadress

Osbyholms Byförening c/o Maria Dorn (kassör)

Hagadalsvägen 21, 242 93 HÖRBY

e-mail: mariajacobsson80@yahoo.com

Telefon

Ordföranden Gunnar Hansson 0706514122.

Bankgiro

5329-0060

Swish

1233214830

Medlemsavgift 

För familj 225:- eller vuxen 100:- eller barn upp till 15 år 25:-

Uthyrning

Inger Witlock 0415-12817

e-post: inger.witlock@hotmail.com

E-post

Ordföranden:

gunnarhansson50@hotmail.com 

Hemsida

heinz.borchmann@gmail.com betr. layout, utseende och struktur

ingmar.malm@gmail.com betr. innehåll

Facebook

Facebook grupp osbyholms byförening – osbyholm