Ett 30-tal intresserade deltog i byavandringen om landskapets historia i Osbyholm.
Kulturgeograf Sara Aurelius guidade oss och berättade om historiska spår
och hur landskapet har förändrats under de senaste 300 åren. Efter vandringen
samlades vi i Bykupan för fika. Sara visade även några gamla kartor över
trakten. Göte läste ur gamla handlingar från början av 1900-talet, bl.a. en
intressant skildring av verksamheten vid det gamla mejeriet i Osbyholm.