Ett 40-tal bybor samlades i Bykupan den 15 nov. när vi fick besök av 2 st
poliser från Mellanskåne som informerade om polisens arbete i kommunen
samt gav tips på hur vi själva kan agera för att få en trygg by. Anna-Karin hade i
förväg mailat över en rad frågor till polisen och vi fick svar på de allra flesta
frågorna under kvällens gång. Vi fick även höra hur DNA-märkning av
våra värdefulla föremål fungerar. Kvällen avslutades med kaffe och goda bullar
med pålägg.