Torsdagen den 6/9 besökte ett 40-tal Osbyholmsbor Kvarnen i Osbyholm där Kvarnens nye ägare Nils-Olov Pålsson kunde berätta att det funnits en kvarnplats här sedan 1100-talet och att hans farfar köpte loss kvarnen från Osbyholms slott år 1927. Sedan dess har den moderniserats i olika omgångar men i mitten på 80-talet upphörde driften. Även elektricitet har under årens lopp producerats här.
Eftersom det från Länsstyrelsen utgått ett påbud om att alla dämmen, som ej längre har någon funktion, skall tas bort, hyser nu många Osbyholmsbor en befogad oro om kvarndammens framtid. Skall den tillåtas växa igen?
Länsstyrelsens information finns på https://www.lansstyrelsen.se/…/restaurering-av-sjoar-och-va….
Länsstyrelsens svar till Byföreningen visar också att det är en befogad oro. Se bilagt svar ….HÄR!

Mer om kvarnen kan du läsa…HÄR!