Mattias Lundell, som bor här i Osbyholm, kom till Bykupan den 16 okt. och
berättade om sin hobby som är att tillverka pipor. Det var mycket intressant
och vi fick bl.a. höra om pipans historia, om olika modeller och anatomi samt
att pipor tillverkas främst av briar (Erica arborea). Det är en ljungväxt som
växer naturligt i Medelhavsområdet, Kanarieöarna, tropiska Afrika och Jemen.
Träet kommer från växtens rotknöl och är väldigt hårt och värmebeständigt.
Pipmakarna köper in träbitar som de sedan låter torka ett visst antal år. Det är
en mycket omständig process. Mattias har tillverkat ett 30-tal olika pipor och vi
fick titta på några exemplar som hade hade med sig.
Tråkigt var det att endast 13 st åhörare infann sig. Kvällen avslutades med kaffe
och goda bullar.