Vi sålde sammanlagt 21 granar, varav 8 kungsgranar vid Bykupan den 14 dec.
Dessutom bjöd vi på glögg och pepparkakor.