GDPR (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Osbyholms Byförening har därför antagit följande policy.

Syfte

Osbyholms Byförening har ett medlemsregister för föreningens interna bruk, medlemmarnas personuppgifter lämnas ej vidare. Syftet med registret är föreningsadministration i form av kallelser, uthyrning och liknande.

Innehåll

Registret innehåller namn och postadress.

Lagringstid och anledning

Medlemspris för hyra av lokaler kräver ett års fullgjort medlemskap. Medlemsuppgifter sparas ett år efter avslutat medlemskap, detta ifall medlemmen vill tillgodoräkna sig föregående års medlemskap vid återinträde.

Ansvarig och medlemmars rättigheter

Styrelsen är ansvarig för registret. Registret hanteras av föreningens kassör. Ifall man ej önskar att förekomma i registret, få tillgång till personuppgifter eller rätta personuppgifter kan någon i styrelsen meddelas.

Osbyholms Byförening

.//.