Mer än 100 Osbyholmsbor samlades vid vårt stora Valborgsbål för att hälsa
våren välkommen. Vädret var lite kyligt, men värmen från bålet spred sig snabbt
efter det att ungdomarna, som hade gått i gemensamt fackeltåg från Bykupan,
tände bålet med sina facklor. Därefter vidtog korvgrillningen