Det blev stort intresse för utställningen ”Den dolda kvinnomakten –
500 år på Skarhults slott”. Vi var ett 40-tal besökare uppdelade i 2
grupper som guidades runt i den östra flygeln av otroligt duktiga
guider. Med utställningen vill nuvarande slottsfrun Alexandra von
Schwerin visa på en vit fläck i vår historia. Den om hur kvinnorna
styrde när männen till exempel låg i krig . Det har varit starka, företagsamma, rika och mäktiga kvinnor – men deras gärningar är svåra
att följa eftersom allt alltid bara handlat om männen.
I salarna på slottet har olika tidsepoker under 500 år på Skarhults
slott återskapats.
Här möter man olika slottsfruar från slottets historia. Trots att de
ofta haft en stark informell makt har de aldrig blivit omnämnda i
historieböckerna som annat än ”slottsfruar”.
Det blev en intressant och mycket givande eftermiddag.
Efter visningen fanns det möjlighet att dricka kaffe med jättegott
bröd (kanelbullar och toscatårta) i slottskällaren. (Sekreteraren
intygar!)