Den 19 nov. var vi 19 Osbyholmsbor och några utsocknes som besökte Örtofta
Kraftvärmeverk. Vi togs emot av kvällens ciceron Lennart Friberg som lotsade
oss in i kontorsdelen där vi utrustades med hjälmar, färgglada västar samt ett
headset. Därefter bänkade vi oss i hörsalen där Lennart, som varit med under
hela byggtiden, kunde berätta att värmeverket levererar fjärrvärme till Eslöv,
Lund och Lomma. Fjärrvärmen som produceras räcker för att värma upp 25.000
villor. Dessutom produceras elektricitet motsvarande Eslövs behov.
Efter genomgången var det dags för den guidade turen som började utomhus
bland de gigantiska flishögarna. Totalt behövs det 310.000 ton biobränsle per år
varav det mesta levereras i form av stockar som flisas på plats. Detta betyder
50 lastbilsekipage per dygn. Dessutom blandas det in torv för att få korrekt förbränning
och sand för att hålla pannan ren.
Vi återvände nu till hissar och trappor i byggnadens innanmäte. Den största
delen av byggnaden upptas av den gigantiska förbränningspannan där temperaturen
varierar mellan 500 och 1000 grader. (Där kan man tala om värmebölja!!!)
Längst upp finns en utsiktsplattform och från denna har man en vidsträckt utsikt,
ej enbart över området, utan också över Lundaslätten. På plattformen var det en
snål novemberblåst och det kändes skönt att åter komma in i värmen.
Sista anhalten var kontrollrummet varifrån anläggningen styrs via datorskärmar och ett stort antal knappar. Det är ej enbart denna anläggning som styrs härifrån
utan även värmeverket i Lund vid Höstbruksvägen.
Slutligen tackade vi Kraftringen för att vi fick komma och Lennart för en
fantastisk visning och överräckte en blomsterbukett och en chokladask.