Den kände TV-meteorologen Mats Andersson besökte oss den 13 nov.
35 åhörare kom för att höra hur han tror att vädret kommer att bli i framtiden.
Allt tyder på att vi får mer extremt väder – kraftigare stormar, häftiga skyfall,
extrem värme. Mats tror dock att även denna vinter kommer att bli mild, även
om kortvariga köldknäppar kan förekomma.