Invigningen av torget med lekplats samt den nya busshållplatsen den 14 juni
blev en blöt historia. Det både regnade och blåste. Trots det hade en hel del
Osbyholmsbor infunnit sig. Byföreningen representerades bl.a av Gunnar
Hansson och Ingmar Malm.
Kommunalrådet Susanne Meijer invigningstalade.