Miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden hade inbjudit byborna
och Byföreningen till en Byavandring i Osbyholm den 20 sept. Totalt deltog ett
50-tal personer, därav 23 tjänstemän och politiker från Hörby kommun. Efter
rundvandringen i samhället, samlades alla i Bykupan för kaffe och fika, och
genomgång av inkomna frågeställningar och övriga frågor från deltagarna.
Sekreteraren hänvisar till det utförliga protokoll (5 sidor) som vi fått från
Samhällsbyggnadsförvaltningen.