Besöksadress:

Bykupan, Timotejvägen 3, Osbyholm

 

Postadress:

Osbyholms Byförening c/o Göte Persson,

Klövervägen 6, 242 93 HÖRBY

 

Telefon:

Gunnar Hansson 0415-14286

 

Bankgiro 5329-0060

 

Medlemsavgift 2018 för familj 225:- eller vuxen 100:- eller barn upp till 15 år 25:-

 

Uthyrning: Inger Witlock 0415-12817

 

E-mail: gunnarhansson50@hotmail.com eller ingmar.malm@telia.com