Ett 50-tal Osbyholmsbor hade kommit till Bykupan för att lyssna till kommunalrådet
Susanne Meijer och samhällsbyggnadschefen Åsa Ratcovich. De informerade
och svarade på frågor om ”hur ser kommunen på Osbyholm i framtiden”.
De fick med sig en rad frågor, krav och önskemål från Byföreningen och boende
i Osbyholm. Som sammanfattning kan sägas att informationen från kommunen
måste bli bättre. Dialog ska föras med de boende kontinuerligt och när förändringar
är på gång ska informationsmöte hållas. Vid större förändringar ska de
boende ha rätt att komma med synpunkter.
Som avslutning bjöd vi på kaffe.
Den 14 juni kl. 14-16 är det dags för invigning av det nya torget och lekplatsen
i Osbyholm. Flera hade synpunkter på att invigningen i stället borde flyttas till
en lördag, då folk är lediga och har tid att komma.