Panikteatern från Uppsala kom till Bykupan den 18 mars med farsen
”Frieriet”, ett arrangemang tillsammans med Hörby Riksteaterförening.
60 st åskådare kom till Bykupan som tillfälligt hade förändrats till ett
värdshus i Ryssland på 1800-talet. I pausen serverade byföreningen mycket
goda snittar. Teaterföreningen riktar ett stort tack till både nöjeskommitté och
övriga i byföreningen som hjälpte till med förberedelserna och bidrog till att det
blev en trevlig teaterkväll, och ser fram emot att få lov att återkomma med
ytterligare någon föreställning framöver.