Styrelsen i Osbyholms Byförening för verksamhetsåret 2020 ser ut som följer:

Ordinarie ledamöter:

 • Ordförande Gunnar Hansson 0706514122 Mail: gunnarhansson50@hotmail.com.
 • Vice ordförande Jimmy Alfonsson Tel:0415-10782 Mail: jimmi_alfonsson@hotmail.com
 • Sekreterare Jan Palmquist 0709846271 Mail: jan.palmquist@live.se
 • Kassör Maria Dorn 070-3322282. Mail: mariajacobsson80@yahoo.com
 • Ledamot och uthyrningsansvarig Inger Witlock  0708419727 Mail: inger.witlock@hotmail.com
 • Ledamot Emma Ljunggren. Mail: ecljunggren@gmail.com
 • Ledamot Ingmar Malm 0707212224 Mail: ingmar.malm@gmail.com

 

Suppleanter.

 • Ronnie Nilsson Tel:15095 Mail: fridaronnie@hotmail.com
 • Getrud Nilsson. Mail: nilsson.gertrud@telia.com
 • Magnus Olsson
 • Heinz Borchmann

 

Nöjeskommitten

 • Ann-Britt Dahlström. Mail: annbrittdahlstrm@ymail.com
 • Kerstin Gangefors. Mail: myzmillie@hotmail.com
 • Gertrud Nilsson. Mail: nilsson.gertrud@telia.com
 • Marie Olsson