Styrelsen i Osbyholms Byförening för verksamhetsåret 2021 ser ut som följer:

Ordinarie ledamöter:

 • Ordförande Gunnar Hansson 0706514122 tillika ansvarig för stol- och bordsuthyrning Mail: gunnarhansson50@hotmail.com.
 • Vice ordförande Thomas Dorn 0705451388 Mail: thomas.quattro@gmail.com
 • Sekreterare Jan Palmquist 0709846271 Mail: jan.palmquist@live.se
 • Kassör Maria Dorn 070-3322282. Mail: mariajacobsson80@yahoo.com
 • Ledamot Inger Witlock  0708419727 tillika uthyrningsansvarig Mail: inger.witlock@hotmail.com
 • Ledamot Ingmar Malm 0707212224 tillika redaktör för hemsidan. Mail: ingmar.malm@gmail.com
 • Ledamot Emma Ljunggren. Mail: ecljunggren@gmail.com
 • Ledamot Jimmy Alfonsson Tel:0415-10782 Mail: jimmi_alfonsson@hotmail.com

   Suppleanter.

   • Thomas Dorn Tel: 0705451388 Mail: thomas.quattro@gmail.com
   • Gertrud Nilsson. Mail: nilsson.gertrud@telia.com
   • Magnus Olsson Tel: 070-6326434 Mail: magnusolsson43@gmail.com
   • Heinz Borchmann

     

    Nöjeskommitten

    • Ann-Britt Dahlström. Mail: annbrittdahlstrm@ymail.com
    • Kerstin Gangefors. Mail: myzmillie@hotmail.com
    • Gertrud Nilsson. Mail: nilsson.gertrud@telia.com
    • Marie Olsson Mail: marieolsson081@gmail.com