Styrelsen i Osbyholms Byförening för verksamhetsåret 2022 ser ut som följer:

Ordinarie ledamöter:

 • Ordförande Thomas Dorn 0705451388 Mail: thomas.quattro@gmail.com
 • Vice ordförande Magnus Olsson Tel: 070-6326434 Mail: magnusolsson43@gmail.com
 • Sekreterare Jan Palmquist 0709846271 Mail: jan.palmquist@live.se
 • Kassör Ingmar Malm 0707212224 tillika redaktör för hemsidan. Mail: ingmar.malm@gmail.com 
 • Ledamot Inger Witlock  0708419727 tillika uthyrningsansvarig Mail: inger.witlock@hotmail.com
 • Ledamot Gertrud Nilsson. Mail: nilsson.gertrud@telia.com
 • Ledamot Emma Ljunggren. Mail: ecljunggren@gmail.com

   Suppleanter.

   • Maria Dorn 070-3322282. Mail: mariajacobsson80@yahoo.com
   • Heinz Borchmann
   • Kalle Svensson Mail: carlusvensson@gmail.com
   • Jennie Blomqwist 073-833 70 66 Mail: absolutjennie@hotmail.com

   Nöjeskommitten

   • Ann-Britt Dahlström. Mail: annbrittdahlstrm@ymail.com
   • Gertrud Nilsson. Mail: nilsson.gertrud@telia.com
   • Marie Olsson Mail: marieolsson081@gmail.com