Det var stort intresse för hjärtstartarutbildningen, så vi delades upp på 2 kvällar.
Instruktör var Bengt Andersson från Hörby. Vi fick lära oss HLR-rådets riktlinjer
för hjärt/lungräddning, och hur en hjärtstartare fungerar samt hur man gör
vid luftvägsstopp. Mycket intressant och lärorik kväll. Alla deltagare fick
sedan ett kompetenskort som bevis för att vi deltagit i utbildningen.
Styrelsen beslöt att Byföreningen står för kostnaderna för utbildningen.