Efterlysning

Äldre foton från Osbyholm efterlyses

Hej alla!Har du äldre foton från Osbyholm som kan vara av allmänt intresse?Passa då på att få dem scannade och publicerade på www.gammalstorp.se.Härigenom blir de också bevarade åt eftervärlden.Frågor? Kontakta mig Ingmar Malm på 0707212224 mail ingmar.malm@telia.com eller Roland Pedersen på 0708170305 mail roland50pedersen@gmail.com så kan vi berätta mer. HälsningarIngmar